تبلیغات
الکی - سردرد
تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 | 11:06 ب.ظ | نویسنده : ایمان ....

سردرد های پشت هم ،کلافگی های بی پایان، بی خوابی های بی دلیل

سردرد های پشت هم داغونم کرده کنارش کلافگی های بی خود و بی دلیل عصبانیت های ناگهانی کنارشم شب بیداری ها با چشمان پردرد و گریان،اشک های بی دلیل

خدایا یکم بیشتر باش  • paper | یه محسن یگانه داریم | به قلم انبوه سازان